Nazirliyə video qəbuluna müraciət


Hörmətli istifadəçi!


Bu bölməyə daxil olmaqla siz nazirliyin məsul vəzifəli şəxsləri ilə videokamera vasitəsilə birbaşa əlaqə yarada bilərsiniz. Zəhmət olmasa aşağıdakı qaydalarla tanış olun və onları qəbul etdiyinizi təsdiqləyin. Daha sonra siz qeydiyyat səhifəsinə yönəldiləcəksiniz. Bu səhifədə yerləşən müraciət formasında sizə aid olan məlumatları və video əlaqə yaratmaq istədiyiniz tarixi yazaraq, İqtisadiyyət Nazirliyinə göndərməlisiniz. Qısa müddət ərzində sizə cavab məktubu göndəriləcək.

Video əlaqənin yaradılmasını və canlı bağlantı zamanı davranışı tənzimləyən
Tələblər

Video əlaqənin baş tutması və müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması üçün aşağıdakı tələblərə əməl edilməsi vacibdir:

1. Texniki tələblər:

1.1. Müraciət edən istifadəsində olan kompüterin canlı bağlantı üçün lazım olan aksesuarlarla (veb kamera, mikrofon və səsgücləndirici) təminatına və ya onların işlək vəziyyətdə olmasına əmin olmalıdır;
1.2. Davamlı internet bağlantısı olmalıdır.

2. Müraciət edən şəxsə aid tələblər:

2.1. Müraciət edən vətəndaş “istifadəçi adı”nı və “istifadəçi parolu”nu digər şəxslərə verməməlidir;
2.2. Müraciət edən xarici görünüşünə fikir verməli və səliqəli olmalıdır;
2.3. Canlı video əlaqə zamanı anlaqlı vəziyyətdə olmalı, qeyri-etik hərəkətlərə və ibarələrə yol verməməlidir;
2.4. Canlı video əlaqə zamanı siqaret çəkməməli və qida, spirtli içki yaxud digər maye qəbul etməməlidir.
2.5. 2.1-2.4-cü bəndlərdə göstərilən tələblərə əməl edilmədikdə, vətəndaşla canlı bağlantı kəsilə bilər.

3. Digər tələblər:

3.1. Canlı video əlaqə vasitəsilə müraciət etmək üçün ən aşağı yaş həddi 18-dir;
3.2. Video əlaqə yaratmaq üçün müraciət formasında göstərilən sahələr üzrə vətəndaş tərəfindən təqdim olunan yanlış məlumatlar canlı bağlantıdan imtina üçün əsas ola bilər;
3.3. Müraciət formasının bütün sahələrinin doldurulması vacibdir. Əks təqdirdə, canlı video əlaqənin yaradılması mümkün olmayacaqdır;
3.4. İstifadəçi adı və parolu yalnız bir dəfə istifadə etmək üçün (rəhbər vəzifəli şəxslə canlı bağlantı yaradılanadək) nəzərdə tutulmuşdur və növbəti dəfə istifadə edilə bilməz;
3.5. Canlı video əlaqənin yaradıldığı məkanda sakitlik təmin olunmalıdır;
3.6. Üç və daha artıq şəxsin bir yerə toplaşaraq canlı bağlantı vasitəsilə müraciət etməsi hallarına yol verilmir;
3.7. Canlı video bağlantının müddəti bir qayda olaraq 15 dəqiqədir. Zəruri hallarda bu müddət daha 15 dəqiqə artırıla bilər;
3.8. Vətəndaşlara göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə canlı bağlantı elektron informasiya daşıyıcılarında yazılır;
3.9. Xüsusi araşdırma tələb edən məsələlər üzrə vətəndaşlar yazılı şəkildə müraciət etməlidirlər;
3.10. Video əlaqə zamanı qaldırılan məsələlərə vətəndaşlar yazılı cavabın verilməsini tələb edə bilər.